Logo
Logo
Logo
Logo

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Președinte de onoare:

Emil Ceban - Rector, Doctor Habilitat în Științe Medicale, Profesor Universitar

Președinte:

Nicolae Bodrug - Doctor Habilitat în Științe Medicale, Profesor Universitar, Șef Disciplină Geriatrie și Medicina Muncii, IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Vicepreședinți:

Anatolie Negară - Doctor în Științe Medicale, Conferențiar Universitar, Director Centru Național de Geriatrie și Gerontologie din Republica Moldova, Președintele Asociațiației Medicilor Geriatri din Moldova

Sergiu Matcovschi - Doctor Habilitat în Științe Medicale, Profesor Universitar, Șef Departament Medicină Internă, IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar științific:

Gabriela Șoric - Doctor în Științe Medicale, Cercetător Științific Coordonator

Comitetul științific:

Barba Doina - Doctor în Științe Medicale, Conferențiar Universitar

Calancea Valentin - Doctor în Științe Medicale, Conferențiar Universitar

Cobîleanschii Eugen - Doctor în Științe Medicale, Conferențiar Universitar

Coșciug Irina - Doctor în Științe Medicale, Conferențiar Universitar

Antonova Natalia - Doctor în Științe Medicale, Asistent Universitar

Tofan Aliona - Doctor în Științe Medicale, Asistent Universitar

Botezatu Adriana - Asistent Universitar

Zarbailov Natalia - Doctor în Științe Medicale, Conferențiar universitar

Lupașcu-Volentir Felicia - Cercetător Științific Superior

Coșciug Elena - Cercetător Științific

Popa Ana - Cercetător Științific

Popescu Ana - Cercetător Științific

Luca Ecaterina - Asistent Uiversitar

Covbasa Xenia - Cercetător Științific Stagiar

Ursu Cătălina - Cercetător Științific Stagiar

PERSOANE DE CONTACT:

testimonial

Secretar a Comitetului științific

Gabriela Șoric

gabriela.soric@usmf.md

+37379753616

testimonial

Președinte a Comitetului științific

Nicolae Bodrug

nicole.bodrug@usmf.md

+37369116382