CERINŢE PENTRU PUBLICAREA TEZELOR

Stimați colegi, vă invităm să participați la lucrările I-lui Congres Național de Geriatrie și Gerontologie cu participare internațională din Republica Moldova.

Lucrările Congresului vor fi publicate în Revista
”Sănătate Publică Economie și Management în Medicină”

Limbi acceptate Română, Rusă, Engleză
Structura rezumatului va include CZU, Titlul, Numele și Prenumele complete ale autorului (autorilor), Afilierile autorului (autorilor), Textul rezumatului
Textul rezumatului va conține Introducere, Materiale și metode, Rezultate, Discuţii, Concluzii, Referinţe bibliografice, Cuvinte-cheie
Lungimea textului Textul nu va depăşi 800 de cuvinte
Stilul textului Times New Roman, mărimea 14, la 1,5 intervale, cu câmpul de 2,5 cm pe toate laturile
Format acceptat .docx .doc .rtf
Manuscrisele vor fi expediate pe adresa congres@geriatrie.md

Comitetul științific își rezervă dreptul de a selecta rezumatele,
cele mai actuale lucrări vor fi prezentate la lucrările congresului.

Autorii vor fi informați cu privire la rezultate în iulie 2021 prin e-mail.