Îmbătrânirea populaţiei constituie una dintre cele mai importante probleme ale umanităţii. Deteriorarea asincronă a organelor şi a ţesuturilor la aceeaşi persoană corespunde unui aspect fundamental şi, deocamdată, insuficient interpretat, al senescenţei. Îmbătrânirea şi patologiile care vizează nemijlocit vârsta înaintată pot fi definite în funcţie de persoană, de modalitatea de îngrijire, de sistemele ştiinţifice, biologice, psiho-sociale, epidemiologice şi de sănătate publică, precum şi de ştiinţele care au în vizor sănătatea.

Din antichitate, oamenii de ştiinţă sunt preocupaţi de înţelegerea procesului de îmbătrânire şi de formularea unor strategii de „frânare” a acestui proces. Cunoaşterea perfectă a mecanismelor de îmbătrânire şi elucidarea factorilor de risc pot contribui la prevenirea unor efecte ale senescenţei precoce. Pentru această relevare, nu este suficient doar un punct de vedere, ci este nevoie de o acţiune coordonată, activă şi unitară între numeroase discipline, este necesară o cercetare fundamentală a fiecărui aspect a procesului de îmbătrânire. Strategiile de cercetare trebuie să aibă drept obiective majorarea speranţei de viaţă şi relevarea factorilor ce determină o îmbătrânire cu succes, adaptate la heterogenitatea şi la complexitatea vârstei înaintate.

În Republica Moldova decizia cu privire la crearea în ţară a unui serviciu medical specializat nou – Serviciul Geriatric – a fost luată abia în anul 2007. Această decizie are o semnificaţie istorică pentru ţara noastră şi astăzi putem afirma cu siguranţă că suntem unica ţară din spaţiul CSI, unde se formează un serviciu geriatric care va acoperi tot teritoriul Republicii Moldova.

Anul 2008 a fost un an de fondare şi de deschidere a părţilor componente ale serviciului geriatric. Prin ordinul Ministrului Sănătăţii al Republicii Moldova, nr. 469, din 25.12.2007 a fost fondat Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie (CNGG), care are în vizor următoarele obiective majore:

 • Profilaxia patologiilor la vârstnici.
 • Ameliorarea stării de sănătate.
 • Sporirea nivelului de calitate a vieţii.
 • Prelungirea duratei medii de viaţă în ţară.

Sub conducerea directorului CNGG, Anatolie Negară, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, au fost elaborate şi repartizate în teren indicaţiile şi contra indicaţiile în spitalizarea pacienţilor vârstnici în secţia Geriatrie. Au fost elaborate şi aprobate de către Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova, prin ordinul nr. 619 din 07.09.2010, standardele geriatrice şi principiile de abordare a pacientului geriatric (10 acte normative). Cu scopul desfăşurării serviciului geriatric pe întreg teritoriul ţării, la 25 decembrie 2008 a fost emis Ordinul Ministrului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 503 cu privire la organizarea asistenţei medicale geriatrice în Republica Moldova, în cadrul căruia s-a prevăzut crearea în spitalele raionale şi municipale a 386 de paturi geriatrice, deservite de 39,5 unităţi de medici geriatri, iar asistenţa specializată de ambulatoriu va fi asigurată de 38,5 unităţi de medici geriatri. Pe parcursul anilor au fost deschise noi secţii de Geriatrie şi, în prezent, numărul de paturi geriatrice depășește cifra de 500.

Laboratorul științific de gerontologie: creat prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și dezvoltare tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei și Hotărării Guvernului nr.1471 din 24.12.2007 privind strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, art.73. Laboratorului științific de Gerontologie reprezintă o subdiviziune structurală de bază a IP Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care realizează parteneriatul între știință și învățământ și funcţionează în incinta IMSP Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecței Sociale, ca parte componentă a Centrului Național de Geriatrie și Gerontologie.

Scopul laboratorului științific constă în:

 • Efectuarea cercetătărilor aplicative privind fortificarea sănătății populației vârstnice
 • Elaborarea și implimentarea metodelor noi de diagnostic, tratament și profilaxie a polipatologiilor cronice.
 • Elaborarea recomandărilor științifico-practice în scopul ameliorării calității vieții și prelungirii duratei medii de viață a contingentului geriatric.

Proiecte realizate:

 • 2009-2010 „Determinarea factorilor de risc ai senescenţei precoce, elaborarea metodelor noi de diagnostic, tratament şi profilaxie a maladiilor cu incidenţă înaltă la vârstnici”;
 • 2011-2014 „Particularităţile patologiei cardiovasculare la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatrice”;
 • 2015-2018 „Calitatea vieţii populaţiei vârstnice cu polipatologii din Republica Moldova”;
 • 2020-2023 „Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia în coraportul problemelor medico-psiho-sociale ale vârstnicului vulnerabil”;

Rezultatele cercetărilor științifice sunt redate în numerose lucrări științifice publicate în reviste naționale și internaționale și prezentate la lucrările congreselor naționale cât și internaționale din Româmia, Belarusi, Franța, Irlanda, Izrael, Olanda.

Prin Decizia Consiliului Ştiinţific al USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 10 din 10.12.2008, a fost creat Cursul de instruire universitară şi postuniversitară în domeniul geriatriei şi al gerontologiei, redenumit ulterior în Disciplina de geriatrie și medicina muncii în cadrul departamentului de Medicină Internă a USMF „Nicolae Testemițanu”, șef disciplină Nicolae Bodrug doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Programul de instruire universitară prevede ore teoretice și practice pentru studenţii anului VI, facultatea Medicină, medicii rezidenți specialitățile Geriatrie, Medicină Internă şi Medicina de Familie, și programe de educație continuă pentru medici de diverse specialități. Pe parcursul anilor de activitate au fost realizate peste 10 manifestări științifice naționale și cu participare internațională, cu care au fost stabilite colaborări științifico-didactice de durată.